21 gru. 2020

Jak lepiej się komunikować i dbać o relacje z ludźmi? Część 1

Relacje z ludźmi mogą być dla nas bardzo nagradzające, ale też czasem trudne. Kontakt z ludźmi pozwala na zaspokajanie wielu naszych potrzeb, takich jak miłość, akceptacja, wsparcie, opieka. Jednocześnie, czasem jeden konflikt skłania ludzi do ostatecznego zerwania kontaktu. Wiele z nieporozumień jest wynikiem problemów w komunikacji – nierzadko przekonujemy się, że to co próbujemy przekazać, jest przez drugą osobę inaczej rozumiane. Podobnie, nam też nieraz trudno zrozumieć, co czują i czego potrzebują nasi bliscy i współpracownicy. Na sprawne komunikowanie się z innymi składa się szereg umiejętności, z którymi, niestety, nikt z nas się nie rodzi. Tak jak wiele z umiejętności, sposób w jaki rozmawiamy z innymi oraz to, jak budujemy relacje z ludźmi jest w dużym stopniu nabyte w trakcie wychowania, w kontakcie rodzicami, innymi dorosłymi i rówieśnikami. Na szczęście, umiejętności komunikowania się i dbania o relacje możemy zdobywać i rozwijać przez całe życie. Dzięki temu zwiększymy swoje szanse na nawiązanie satysfakcjonujących relacji, zadbamy o nasze związki i poprawimy codziennie kontakty z ludźmi. Pozwolimy sobie i innym na skuteczne i bezpieczne zaspokajanie potrzeb każdej ze stron – zwiększy się nasza efektywność interpersonalna (pojęcie szczególnie rozwijane w terapii dialektyczno-behawioralnej).

Jeśli chcemy zacząć rozwijać nasze umiejętności, musimy pamiętać o kilku ważnych elementach.

  • Świadoma uwaga – utrzymanie relacji wymaga zauważania uczuć i reakcji drugiej osoby oraz obserwacji procesu, jaki zachodzi między nami a drugą osobą.
  • Wzorce interpersonalne typu agresywnego lub biernego – mają silny wpływ na łączące nas z innymi relacje. Zachowanie bierne wydaje się bezpieczne, jednak w długiej perspektywie przynosi wiele kosztów. Agresywny styl komunikowania się często wynika z przekonania, że inne osoby powinny się w określony sposób zachowywać, a sprawy mają się potoczyć tak, jak my oczekujemy.
  • Równowaga między potrzebami moimi i drugiej strony – każda relacja składa się z dwóch osób, które starają się zaspokoić swoje potrzeby. Warto umieć rozpoznawać, czego chcemy i jasno to komunikować oraz zauważyć, czego pragnie druga strona. Cenna jest umiejętność negocjacji i szukania kompromisu.

Rozpoczynając naukę umiejętności interpersonalnych miejmy w pamięci powyższe elementy, ponieważ są to obszary, w których będziemy mogli rozpoznać różne przeszkody w efektywnej komunikacji.

Jeśli szukasz pomocy specjalisty w rozwoju umiejętności komunikacji – skorzystaj z pomocy psychologa lub psychoterapeuty. Zapraszamy do skorzystania z pomocy w naszych gabinetach terapii poznawczo-behawioralnej w Krakowie.

Bibliografia: Matthew McKay, Jeffrey C. Wood, Jeffrey Brantley .Terapia dialektyczno -behawioralna (DBT). Praktyczne ćwiczenia rozwijające uważność, efektywność interpersonalną, regulację emocji i odporność na stres.

Go To Top