23 paź. 2022

Elementy lęku społecznego

Pewnego rodzaju skrępowanie i napięcie w kontakcie z nową dla nas osobą jest powszechne i naturalne. Nie jest także niczym dziwnym w sytuacji wygłaszania prezentacji lub oceny (rekrutacja, egzamin). Jednak czasem lęk związany z sytuacjami społecznymi jest tak silny, że uniemożliwia nam funkcjonowanie i realizowanie ważnych dla nas celów. Utrudnia podejmowanie wartościowych dla nas aktywności, zawiązywanie przyjaźni i tworzenie związków.

Podstawowe elementu lęku społecznego to:

Lęk przed negatywną oceną. To obawa, że inni ocenią nas negatywnie, pomyślą, że jesteśmy głupi, niekompetentni, dziwni, słabi itp., a w związku z tym wyśmieją, zlekceważą lub odrzucą.
Koncentracja na sobie. W silnym lęku społecznym nasza uwaga koncentruje się na tym, jak wypadamy w interakcji z innymi i jakie robimy na nich wrażenie. Zastanawiamy się, jak wygląda nasze zachowanie i staramy się kontrolować to jak mówimy, a nawet jaką minę robimy. Niestety, im bardziej staramy się kontrolować swoje zachowanie, tym bardziej niezręcznie może to wyglądać.
Unikanie sytuacji społecznych.

Osoby z silnym lękiem społecznym mają dużo przekonań dotyczących rywalizacyjnego charakteru relacji międzyludzkich i często się porównują. Mają także wysokie wymagania dotyczące zachowań społecznych. Uważają, że należy być dowcipnym, swobodnym, rozmownym i błyskotliwym w rozmowie, a także nie okazać nigdy zdenerwowania. Charakterystyczne dla myślenia w lęku społecznym jest zamartwianie się przed interakcją z ludźmi („a jeśli wypadnę źle?”) oraz analizowanie swojego zachowania po kontakcie z ludźmi.

Terapia poznawczo-behawioralna koncentruje się na zmianie myślenia, które wywołuje lęk społeczny oraz zmianie zachowań, które podtrzymują problem (unikanie, kontrola, zamartwianie się i ruminacja).
Jeśli potrzebujesz pomocy psychologicznej i terapeutycznej, zapraszamy do kontaktu – Integra Mente Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Oferujemy pomoc psychologiczną i psychoterapię poznawczo-behawioralną w Krakowie i online. Pracujemy w językach polskim, hiszpańskim i angielskim.
English-speaking psychologists and cognitive-behavioral therapists based in Cracow, Poland. We also offer online psychotherapy and counseling.
Consulta psicológica y terapia en español en Cracovia u online.

Lektura: David A. Clark, Aaron T. Beck “Zaburzenia lękowe”

Go To Top