PROBLEMY

Życie stawia przed nami wiele wyzwań, lecz nie przez wszystkie jesteśmy w stanie przejść samodzielnie.

Poniżej główne problemy i sytuacje, w których pomagamy:

Awesome Image

Depresja

Zaburzenia depresyjne są zaburzeniami nastroju (afektywnymi). Osoby, które dotyka depresja, jako główne trudności wskazują przedłużający się obniżony nastrój

Awesome Image

Zaburzenia afektywno-dwubiegunowe (CHAD)

Zaburzenie afektywne-dwubiegunowe (CHAD), zwane także depresją maniakalną lub psychozą depresyjno-maniakalną, jest zaburzeniem nastroju (afektywnym).

Awesome Image

Lęk, fobia, zamartwianie się

Każdy z nas doświadcza czasem lęku i zamartwiania się w ciągu życia. Jest zupełnie naturalnym, jeśli w sytuacji obiektywnie zagrażającej naszemu życiu i zdrowiu odczuwamy strach.

Awesome Image

Zaburzenia obsesyjne-kompulsywne

W przypadku zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (OCD) fakt pojawienia się takich myśli jest interpretowany jako przejaw osobistej odpowiedzialności.

Awesome Image

Stres i kryzys

Stres jest dynamiczną reakcją adaptacyjną organizmu, pojawiającą się w związku z wymaganiami sytuacyjnymi (stresorami).

Awesome Image

Problemy ze snem

Problemy ze snem mogą powodować cierpienie emocjonalne i obniżać funkcjonowanie w sferze społecznej, zawodowej i rodzinnej.

Awesome Image

Zaburzenia odżywiania

Kiedy sposób odżywiania zaczyna sprawiać problemy i zaczyna zaburzać funkcjonowanie osoby, możemy mieć do czynienia z zaburzeniami odżywiania.

Awesome Image

Samouszkodzenia

Samouszkodzenie (samookaleczenie, autoagresja) jest umyślnym uszkodzeniem własnego ciała. Nie musi temu towarzyszyć zamiar samobójczy.

Awesome Image

Zaburzenia osobowości

Osobowość w modelu Becka to specyficzne wzorce procesów społecznych, poznawczo-emocjonalnych oraz motywacji.

Awesome Image

Problemy w relacjach

Człowiek jest zwierzęciem społecznym i swoim życiu pozostaje w kontakcie i więzi z innymi ludźmi. Relacje z innymi mogą zaspokajać nasze potrzeby, ale także być źródłem znacznego cierpienia.

Awesome Image

Zaburzenia psychotyczne

Zaburzenia psychotyczne objawiają się zmianami w obszarach świadomości, spostrzegania, myślenia i zachowania.

Awesome Image

Uzależnienia

Uzależnienie jest zaburzeniem psychicznym, charakteryzującym się przymusem przyjmowania substancji psychoaktywnej lub wykonywania określonej czynności.

Awesome Image

Zaburzenia funkcji poznawczych

Różnego rodzaju schorzenia neurologiczne i psychiatryczne mogą prowadzić do zaburzeń funkcji poznawczych – pamięci, uwagi, spostrzegania i myślenia.

Go To Top