Etyka i wartości

IDEA

Metody oparte na dowodach naukowych

W psychoterapii poznawczo-behawioralnej pracujemy metodami o naukowo potwierdzonej skuteczności. Protokoły terapeutyczne dedykowane konkretnym zaburzeniom oparte są na badaniach naukowych. Badania te wykazały, że wybrane modele teoretyczne i techniki terapeutyczne są wskazane do pracy z objawami danego zaburzenia. Terapeuci poznawczo-behawioralni dysponują szerokim wachlarzem metod, które wybierane są zgodnie z konceptualizacją problemu pacjenta (czyli zgodnie z modelem poznawczym problemu pacjenta).

PODEJŚCIE

Akceptacja

Relacja między terapeutą i pacjentem oparta jest na bezwarunkowej akceptacji pacjenta jako osoby. W gabinecie pacjent spotka się z akceptacją bez względu na to, kim jest, jaką ma przeszłość, jakich dokonuje wyborów i z jakimi trudnościami się boryka. Nierzadko gabinet terapeuty jest pierwszym miejscem, w którym pacjent spotyka się z akceptacją swojej osoby.

PODEJŚCIE

Empatia i uważność

Aby psychoterapia była pomocna dla pacjenta, pacjent musi czuć się rozumiany. Jednym z elementów leczących w psychoterapii jest relacja terapeutyczna, w której pacjent może doświadczyć zrozumienia i współodczuwania dla swojego przeżywania, cierpienia i decyzji. Jego emocje mogą zostać “uważnione”. W psychoterapii poznawczo-behawioralnej mocno wspieramy ideę uważności – świadomego i nieosądzającego bycia i przeżywania “tu i teraz”. Uważność wprowadzamy także na sesjach.

PODEJŚCIE

Zaufanie

Psychologa i psychoterapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa. Oznacza to, że informacje z sesji terapaeutycznych i pozostałej komunikacji z terapeutą, pozostają między pacjentem a terapeutą. Psychoterapeuta nie udostępnia także nikomu informacji o tym, że ktoś uczęszcza na terapię.

PODEJŚCIE

Indywidualne podejście

Pracę terapeutyczną opieramy na opracowanej wspólnie z pacjentem konceptualizacji problemu (poznawczy model problemu). Wspólnie ustalamy cele terapii, aby pacjent miał świadomość, do jakiej zmiany dąży. W drodze do zmiany uwzględniamy indywidualny kontekst życia osoby, jej możliwości, potrzeby i wartości.

PODEJŚCIE

Profesjonalizm

Pracujemy zgodnie z kodeksem etycznym terapeuty poznawczo-behawioralnego i kodeksem etyczno-zawodowym psychologa. Regularnie korzystamy z superwizji, czyli konsultacji z doświadczonymi psychoterapeutami, aby zapewnić prawidłowy przebieg procesu terapii. Jeśli nie jesteśmy w stanie pomóc z danym problemem, przekierowujemy pacjenta do odpowiedniego specjalisty.

Go To Top